Minimalizovat záhlaví

OPPO a KTPO
Výrobce
Třídění
Zobrazení
Stránkování
KATALOG | EPS | OPPO a KTPO
Klíčový trezor k úschově a ochraně objektového klíče na přístupném místě. Klíč je uložen a elektricky kontrolován pod dvěma dvířky. Při vyhlášení požárního poplachu v uzavřeném objektu ústředna EPS uvolní vnější dvířka KTPO pro přístup zásahové jednotky HZS. Otevření vnějších dvířek je monitorováno v systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Vnitřní dvířka otevírají členové příslušné jednotky HZS, na základě dokumentace zdolávání požáru regionálním klíčem, a tím je umožněn přístup k objektovému klíči. Napájení  24VDC / 160mA, pracovní teploty od -25° do +70°C, rozměry trezoru 230 x 230 x 142 mm, rozměry kotvící desky 290 x 245 mm, hmotnost cca 12kg, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012: 2001,čl.7, motýlkový zámek

Klíčový trezor k úschově a ochraně objektového klíče na přístupném místě. Klíč je uložen a elektricky kontrolován pod dvěma dvířky. Při vyhlášení požárního poplachu v uzavřeném objektu ústředna EPS uvolní vnější dvířka KTPO pro přístup zásahové jednotky HZS. Otevření vnějších dvířek je monitorováno v systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Vnitřní dvířka otevírají členové příslušné jednotky HZS, na základě dokumentace zdolávání požáru regionálním klíčem, a tím je umožněn přístup k objektovému klíči. Napájení 24VDC / 160mA, pracovní teploty od -25° do +70°C, rozměry trezoru 230 x 230 x 142 mm, rozměry kotvící desky 290 x 245 mm, hmotnost cca 12kg, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012: 2001,čl.7, motýlkový zámek

Kód:
Kategorie:
Výrobce:
SFTMA624M
Klíčový trezor požární ochrany
Neuvedeno
Klíčový trezor k úschově a ochraně objektového klíče na přístupném místě. Klíč je uložen a elektricky kontrolován pod dvěma dvířky. Při vyhlášení požárního poplachu v uzavřeném objektu ústředna EPS uvolní vnější dvířka KTPO pro přístup zásahové jednotky HZS. Otevření vnějších dvířek je monitorováno v systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Vnitřní dvířka otevírají členové příslušné jednotky HZS, na základě dokumentace zdolávání požáru regionálním klíčem, a tím je umožněn přístup k objektovému klíči. Napájení  24VDC / 160mA, pracovní teploty od -25° do +70°C, rozměry trezoru 230 x 230 x 142 mm, rozměry kotvící desky 290 x 245 mm, hmotnost cca 12kg, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012: 2001,čl.7, zámek FAB

Klíčový trezor k úschově a ochraně objektového klíče na přístupném místě. Klíč je uložen a elektricky kontrolován pod dvěma dvířky. Při vyhlášení požárního poplachu v uzavřeném objektu ústředna EPS uvolní vnější dvířka KTPO pro přístup zásahové jednotky HZS. Otevření vnějších dvířek je monitorováno v systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Vnitřní dvířka otevírají členové příslušné jednotky HZS, na základě dokumentace zdolávání požáru regionálním klíčem, a tím je umožněn přístup k objektovému klíči. Napájení 24VDC / 160mA, pracovní teploty od -25° do +70°C, rozměry trezoru 230 x 230 x 142 mm, rozměry kotvící desky 290 x 245 mm, hmotnost cca 12kg, bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 91 6012: 2001,čl.7, zámek FAB

Kód:
Kategorie:
Výrobce:
SFTMA624F
Klíčový trezor požární ochrany
Neuvedeno
Obslužné pole požární ochrany (OPPO). Indikuje provozní stavy zařízení EPS v jednotné formě a umožňuje zásahovým složkám požární ochrany ergonomickou a jednotnou obsluhu zařízení v případě poplachu a při zkouškách. 5 obslužných tlačítek a Indikační prvky jsou rozmístěny na předním panelu, který je přehledně rozdělen na osm polí. Pracovní teplota od -5°do +55°C, napájení z ústředna EPS 12 - 24VDC, klidový odběr 6mA, se zapnutými LED max. 18mA. Krytí IP30, rozměry 255 x 185 x 95mm, hmotnost 4.2 kg

Obslužné pole požární ochrany (OPPO). Indikuje provozní stavy zařízení EPS v jednotné formě a umožňuje zásahovým složkám požární ochrany ergonomickou a jednotnou obsluhu zařízení v případě poplachu a při zkouškách. 5 obslužných tlačítek a Indikační prvky jsou rozmístěny na předním panelu, který je přehledně rozdělen na osm polí. Pracovní teplota od -5°do +55°C, napájení z ústředna EPS 12 - 24VDC, klidový odběr 6mA, se zapnutými LED max. 18mA. Krytí IP30, rozměry 255 x 185 x 95mm, hmotnost 4.2 kg

Kód:
Kategorie:
Výrobce:
SFOPPO10
Signalizační a ovládací panel OPPO
Neuvedeno
Modul pro připojení OPPO k ústřednám INIM po duplexní RS485

Modul pro připojení OPPO k ústřednám INIM po duplexní RS485

Kód:
Kategorie:
Výrobce:
SMART485IN
Signalizační a ovládací panel OPPO
Neuvedeno