Minimalizovat záhlaví

Novinky ústředen SmartLiving

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás informovali, že INIM v průběhu června zahájí prodej ústředen SmartLiving s novou firmwarovou verzí 6.0. Tento nový firmware přináší velké množství nových funkcí a vylepšení, jak je popsáno níže. A proto si stáhněte a nainstalujte nový software SmartLeague 3.5.1.0

SmartLiving 6.0 je předpřipraven pro řízení nových zařízení a služeb, které budou k dispozici v průběhu roku.
- XVI200H – video detektor
- Hedera – bezdrátová venkovní síréna
- Aria – bezdrátová klávesnice
- Flex5/DAC – expandér (stmívač, reléové výstupy)
- Inim Cloud

Nové možnosti pro výstupy

Je přidán nový typ výstupu „Domácí automatizace“, pokud je tato volba zvolena při programování nedojde ke změně stavu výstupu při obnově stavu.

Byly přidány dvě nové funkce pro výstupy DAC:

- Stmívač -  umožňuje nastavit tuto svorku jako funkci stmívače, která také může být použita na všech expandérech na svorce T5 pro funkci v analogovém režimu.

- Použít Relé – touto volbou Zap/Vyp zvolíte, jestli bude použito výstupní relé nebo triak. Triak je vhodný pro zapínání nebo vypínání indukčních zátěží. Pokud je výstup nastaven jako Stmívač, nebude mít volba Použít relé žádný význam.

Nastavení scénářů pro výstupy

SmartLiving nově nabízí 50 scénářů pro výstupy, kde v každém scénáři můžete nastavit až 10 výstupů, kde pro každý výstup můžete konfigurovat jeho stav (Zap/Vyp), nebo jeho analogový stav (1-100) pro výstupy, které jsou nastaveny jako stmívač. K jednotlivým událostem můžete přiřadit tyto scénáře pro výstupy, jak pro aktivaci události, tak i pro obnovu.

Programovatelné události

-          Přidáno dalších 20 časovačů pro programovatelné událostí, čímž se celkový počet zvýšil na 40 časovačů

-          Přidána možnost editovat popis programovatelných událostí

Událost Skupina odstřežena

-          Přidána nová událost Skupina odstřežena

        Ikony

-          Přidáno další 30 ikon, což zvyšuje celkový počet z 50 na 80 ikon (klávesnice Joy, nCode…)

-          Možnost zvolit zkratkovou ikonu pro každý výstup aktivace/deaktivace

Rychlost sériového portu

-          Přidáno nastavení rychlosti pro sériový port (od 57600 bps do 115200 bps)

Připojení přes LAN

-          Volba pro Přístup přes Internet a Internet teleservis jsou nyní defaultně povoleny

-          Vylepšený přístup přes App a webový server

Periodická událost

-          Periodická testovací událost se již automaticky nezapisuje do Deníku událostí

Hystereze

-          Přidána možnost měnit hysterezi hodnoty teploty pro každou klávesnici

Správa LIVPWR100 modul napájecího zdroje

Nové modely ústředen SmartLiving:
· SmartLiving1050L/G3
· SmartLiving10100L/G3

Tyto moduly splňují stupeň zabezpečení 3 podle EN50131-1 a EN50131-3, ale také stupeň 3 podle EN50131-6. Pro dosažení tohoto výsledku byly speciálně vyvinuty inteligentní napájecí zdroje, které jsou schopny předávat stavové informace do zabezpečovací ústředny pomocí modulu LIVPWR100.

Nové napájecí zdroje a modul LIVPWR100 budou dodávány s ústřednami SmartLiving1050L/G3 a SmartLiving10100L/G3. Modul LIVPWR100 má 3 napájecí výstupy, které umožňují sledovat aktuální odběr a ostatní hodnoty jako např. přepětí, zkrat, přetížení. Modul LIVPWR100 komunikuje s novým inteligentním napájecím zdrojem, který zase nabíjí a kontroluje záložní akumulátor. Dále jsou k dispozici další informace z napájecího zdroje, jako například vnitřní odpor akumulátoru, zrkat, odpojení, přetížení a přehřátí. Ústředny SmartLiving s označením G3 využívají tyto události:

-          Vnitřní odpor akumulátoru – tato událost se aktivuje, když vnitřní odpor akumulátoru překročí 1 Ohm

-          Zkrat akumulátoru – tato událost se aktivuje, když jsou svorky pro akumulátor zkratovány

-          Odpojený akumulátor – tato událost se aktivuje, když je akumulátor odpojen

-          Přetížený zdroj – tato událost se aktivuje, pokud proud potřebný pro napájení je větší

než jmenovitý proud

-          Přehřátý zdroj – tato událost se aktivuje, pokud dojde k zahřátí zdroje nad povolené hodnoty

-          Porucha uzemnění

-          Přepětí na výstupu 1

-          Nízké napětí na výstupu 1

-          Zkrat na výstupu 1

-          Přetížení výstupu 1

-          Přepětí na výstupu 2

-          Nízké napětí na výstupu 2

-          Zkrat na výstupu 2

-          Přetížení výstupu 2

-          Přepětí na výstupu 3

-          Nízké napětí na výstupu 3

-          Zkrat na výstupu 3

-          Přetížení výstupu 3

-          Přepětí na sběrnici

-          Nízké napětí na sběrnici

-          Zkrat na sběrnici

-          Přetížení sběrnice (Přepětí, nízké napětí, zkrat a přetížení jsou události na příslušných svorkách, které jsou generovány, pokud tyto výstupy pracují v kritických podmínkách.

-          Porucha komunikace se zdrojem – tato událost se aktivuje, pokud dojde ke ztrátě komunikace mezi zdrojem a ústřednou.

Ústředna také rozpozná tyto události jako poruchy a proto jsou v reálném čase zobrazeny v menu pro prohlížení stavu ústředny.

Cloud

Ústředna SmartLiving verze 6.0 je předpřipravena pro připojení do INIM Cloud

-          Přidáno Cloud menu pro uživatele a instalátora

-          Přidáno zvláštní řízení pro událost Cloud

-          Přidáno Cloud telefonní číslo

SmartLan/G

SmartLan/G verze 6.0. nabízí:

-          Menu pro ONVIF

o   Management pro Live a PTZ kamery

o   Email notifikace a log pro událost kamera

-          Vylepšená správa výstupu přes webový server se zavedením snímků a varovných map pro stmívací výstupy.

-          Podpora UPnP pro automatický portforwarding

-          Podpora DHCP

-          Synchronizace hodin pomocí NTP

-          Podpora Modbus TCP-IP

-          Podpora pro Inim-Cloud

Alien

Alien verze 2.0 nabízí:

-          Vylepšená funkce foto rámečku (SD karta)

-          Vylepšené hlasové funkce: nahrávání, přehrávání, mazání, domácí telefon

-          Interaktivní ovládací mapa (SD karta): 10 map s 20 volitelnými grafickými objekty pro každou mapu

-          Správa Budíku: 8 alarmů programovatelných uživatelem na klávesnici s

popisem a podrobným nastavením (datum a čas, každý den)

-          Správa Poznámek: 16 "poznámek" programovatelné uživatelem na klávesnici s

popisem a podrobným nastavením (datum a čas), zvuk a obraz volitelný z SD karty

Flex5

Flex5 verze 1.05 umožňuje nastavit svorku T5, jako analogový výstup: 0 / 10Vcc (2 mA) průmyslový standard pro měniče nebo průmyslové řízení.

 

SmartLeague version software 3.5.1.0

Software SmartLeague verze 3.5.1.0 je vyžadován pro správu ústředen SmartLiving verze 6.00 a navíc poskytuje tyto možnosti:

 

-          Možnost nastavení rychlosti sériového portu

-          Možnost měnit hysterezi hodnoty teploty pro každou klávesnici

-          Hedera bezdrátové řízení siréna

-          Zlepšená vizualizace stavu bezdrátových zařízení v reálném čase

-          Grafika Mapa pro klávesnici Alien

-          Video verifikace a ONVIF ovládání kamery na SmartLan / G

-          Volba pro povolení DHCP na SmartLan / G

-          Volba pro povolení UPnP na SmartLan / G

-          programování NTP synchronizace na SmartLan / G

-          Modbus IP programovací parametr na SmartLan / G

-          Změny parametrů vysílače BS100 (kanál, tamper a synchronizace plovoucím kódem)

-          Monitorování napájení

 Po přihlášení si můžete stáhnout novou verzi softwaru SmartLeague 3.5.1.0

Software SmartLeague