Minimalizovat záhlaví

Obecné dodací a platební podmínky

Dodávka a platba zboží

Zboží je možno objednat a odebrat v hlavním sídle firmy v Brně, na pobočce v Praze nebo v Hradci Králové. Objednané zboží je standardně odesíláno přepravní službou, a k ceně zboží je účtováno dopravné 100 Kč za každý balík. Jiný druh dopravy je možný po oboustranné dohodě.
Prodej novým zákazníkům na fakturu je možný pouze po podpisu rámcové kupní smlouvy. Pak zboží bude objednáno písemnou formou, jež obsahuje celé jméno a adresu firmy dle výpisu z obchodního rejstříku, dále IČO, DIČ, adresu dodání zboží, kódové označení, nebo popis zboží dle ceníku, vydaného naší firmou (kdykoliv na požádání zašleme), požadované množství, jméno a podpis objednatele.


Ceny

Ceny jsou uvedeny v posledním platném ceníku vydaném firmou SICURIT CS. Vzhledem ke kolísání cen na trhu, zavádění novinek a kolísání kurzu zahraničních měn, může být tento ceník v průběhu roku aktualizován. Nová verze bude dodána všem registrovaným zákazníkům zdarma. Veškeré ceny v ceníku jsou bez DPH. Veškeré ceny v ceníku již obsahují poplatek za recyklaci. Firma SICURIT CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.


Záruční a pozáruční servis

Pokud není uvedeno jinak, záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje  nebo ode dne převzetí zásilky. Komponenty, na které je poskytována jiná záruční doba, jsou uvedeny v seznamu "Výjimky záručních dob". Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá pádem, nárazem při přepravě, neoprávněným zásahem v elektrické, softwarové či mechanické části výrobku, nedodržením předepsaného napájecího napětí, obsluhou výrobku v rozporu s instrukcemi v návodu, používáním výrobku v nevhodném prostředí, živelnou pohromou, nebo neoprávněným zásahem třetí osoby do výrobku. Kupující má během záruční doby právo vrátit vadné zboží dodavateli, na své náklady, a dodavatel je oprávněn (do míry povolené zákonem podle svého uvážení) zboží opravit nebo vyměnit nebo poskytnout kredit ve výši ceny zboží. Postup při uplatnění nároku z vady zboží se řídí Všeobecnými servisními podmínkami, vydanými firmou SICURIT CS, které jsou součástí protokolu o předání do opravy.


Výjimky záručních dob
 

 Kamery Pelco dle záručních dob Schneider Electric
 Maximum Security 10 let
 Metel dle záručních podmínek METEL

Vrácení bezvadného zboží

Pokud si kupující přeje vrátit prodávajícímu zboží z jiného důvodu, než je závada zboží, jde o službu, kterou prodávající není povinen kupujícímu poskytnout. Prodávající a kupující se však mohou na této službě dohodnout.

Platnost od: 4.1.2016